Aktiehandel genom mäklare

I de här fallen kan du tjäna på att låta en mäklare utföra handeln åt dig.

Dela med andra

Aktiehandel genom mäklare

Pareto Securities

Utvecklingen inom handel med aktier för privatpersoner har varit ganska entydig sedan införandet av online aktiehandel för nästan 20 år sedan. Priserna har sjunkit kraftigt, från en historisk vanlig courtage på 0,5% av handelsbeloppet till dagens priser som är nära en tiondel av detta. Samtidigt har andelen av affärer som utförs av en fysisk mäklare som mellanhand sjunkit till historiskt låga nivåer. Aktiehandel har helt enkelt blivit en självbetjäningsmarknad. Har pendeln kanske svängt för långt? Kan det finnas fall även idag där du bör överväga att få dina affärer utförda av en professionell mäklare? Vi tror svaret är ja, och faktiskt upplever en ökad efterfrågan på både manuell orderutförande via mäklare och tillgång till algoritmer för orderutförande från våra kunder.

Sporadisk handel över telefon har hos oss idag en kostnad på 0,3% av handelsbeloppet, eller minimum 500 SEK. Det är uppenbarligen högre än priset du betalar för självbetjänt online aktiehandel. Vad handel kostar dig beror dock på både rena transaktionskostnader (courtage) och det totala pris du uppnår för de handlade aktierna. Här följer några exempel där handel via mäklare kan vara lönsamma:

1 - Onoterade aktier

Hos oss har du möjligheten att handla aktier i onoterade svenska bolag. All handel med onoterade aktier utförs manuellt via din mäklare, orderläggningen i dessa sker därför via telefon eller email. Investeringar utanför börsen kan ge attraktiv riskjusterad avkastning, men är i regel svåråtkomliga för privata investerare. Vår starka nordiska position kombinerat med vår internationella närvaro skapar ett unikt flöde av investeringsmöjligheter som sträcker sig från onoterade aktier till högavkastande företagsobligationer. Som kund hos oss ska du alltid finna intressanta och relevanta investeringsalternativ och med nordens största mäkleri är du alltid bara ett samtal eller ett knapptryck bort från marknaden. Vid handel i onoterade aktier som inte sker elektroniskt på börs eller handelsplattform kan Pareto Securities courtage variera i förhållande till transaktionens komplexitet och andra objektiva faktorer. Courtaget ska vara skälig med hänsyn till likviditet och transaktionsvolym och aldrig överstiga 2,5% av en enskild kunds transaktion.

2 - Block (ett stort antal aktier du vill köpa/sälja)

Blockhandel är en metod för att handla stora volymer aktier i en enda transaktion. Istället för att köpa eller sälja aktierna i små portioner på den öppna marknaden kan en investerare använda sig av en mäklare via telefon för att förhandla och genomföra en stor blockorder. Detta är särskilt användbart när en investeraren vill hantera en betydande mängd aktier utan att påverka marknadspriset. När du behöver köpa eller sälja en stor mängd aktier kan det vara svårt att göra detta på en öppen marknad utan att påverka aktiekurserna. En mäklare kan använda sin expertis och nätverk för att utföra blockhandeln på ett sätt som minimerar påverkan på marknaden.

3 - Illikvida- och volatila aktier

Illikvida aktier är aktier som är svåra att köpa och sälja på den öppna marknaden utan att påverka deras pris. Detta beror vanligtvus på att det finns begränsat antal köpare och säljare, vilket kan leda till stora prisrörelser om någon försöker utföra en stor transaktion. Att hadla illikvida aktier på egen hand kan vara utmanande och kan leda till sämre utfall om man inte är försiktig. En professionell mäklare kan använda sitt nätverk och erfarenhet för att hjälpa dig att hitta köpare eller säljare utan att påverka marknadspriset i samma utsträckning.

Det finns en stort antal börsnoterade värdepapper där stora volymer inte handlas på börsen varje dag. Många av dessa företag har huvudsakligen en professionell ägarbas av större ägare som ändå handlar genom sina kontakter inom mäklarsektorn. Våra mäklare känner till vilka dessa är och kontaktar dem direkt för att förmedla handeln manuellt. Detta är något vi särskilt ofta ser i exempelvis de olika sparbankers aktiebevis.

Volatila aktier är aktier vars prisfluktuationer är stora och ofta oregelbundna. Priset på sådana aktier kan stiga och falla dramatiskt inom korta tidsperioder. Denna volatilitet kan vara ett resultat av olika faktore, inklusive nyheterm händelsewr eller marknadstrender. Handel med volatila aktier kan vara riskfylld och kräva noggrann övervakning och beslutsfattande. En professionell mäklare kan övervaka marknaden noggrant och hjälpa dig att fatta snabba beslut för att dra nytta av prisrörelser.

4 - Handla med algoritmer själv

Hos oss kan du effektivisera din handel med algoritmer. Algoritmer ger dig möjligheter som vanliga ordertyper inte kan bidra med. Vid orderläggning med enkel limit-order väljer du i princip endast volym och pris. Med tillgång till algoritmhandel kan du istället välja mellan olika strategier anpassade efter dina behov. Hos oss har du möjlighet att handla med flertalet standardiserade algoritmer och som aktiv trader kan du få tillgång till ett utbud av mer avancerade algoritmer. Algoritmhandel passar dig som handlar aktivt på börsen och vill minimera dina ordrars kurspåverkan. Då varje värdepapper och situation är unik kan du som kund hos Pareto dra nytta av algoritmer. Algoritmerna finns tillgängliga på marknaderna: Sverige, Norge, Danmark, Finland, USA, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Storbritannien, Schweiz och Kanada.

Vi på Pareto Securities erbjuder dig som trader de mest avancerade handelsverktygen. I tillägg till algoritmerna ovan har vi även ett brett utbud av mer komplexa och dynamiska algoritmer för dig som handlar aktivt. Vill du höra mer om algoritmer och vad vi kan erbjuda dig så kan du kontakta oss på 08 - 402 52 10 / online@paretosec.se.

Praktisk användning av handel genom en mäklare

Syftet med det här inlägget är att synliggöra effekten som på fackspråket ofta kallas "slippage" eller "market impact". I båda fallen betyder det vilken effekt din försäljning och marknadsbeteende (hur du säljer) kan ha på priset. Som vi beskriver är marknaden en kontinuerlig auktionsprocess mellan säljare och köpare. De som handlar stora volymer på marknaden varje dag är mycket medvetna om detta problem, och professionella förvaltare är till och med skyldiga enligt lag att agera på ett sätt som säkerställer det "bästa priset" för sina insättares räkning. Det är därför de ofta använder mäklare för handelsutförande, och/eller har i vissa fall anställt egna orderexperter med tillgång till några av samma verktyg som mäklarna har.

Generellt kan man säga att manuell orderexekvering är mer relevant:

  • Om du vill handla onoterade aktier
  • Om handeln du ska göra är relativt stor (block)
  • Om värdepapperet är lite omsatt (illikvid)
  • Om kursen på aktierna är volatil
  • Om du har speciella önskemål om orderutförande

Tänk på detta nästa gång du utför en sådan order, och kontakta vår mäklardesk om du vill att din order utförs av våra mäklare. Om du vill ha tillgång till några av samma verktyg för automatiserad orderutförande som våra traders använder, läs mer om Algoritmisk handel med aktier. Detta kan också nås under vissa villkor genom att kontakta vår online-desk.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES