Nyhet i Web Trader: Handel i för- och eftermarknaden samt Stop Loss i USA!

Vi öppnar nu för handel i för- och eftermarknaden samt lägger till möjligheten att lägga stop loss-orders i USA.

Dela med andra

Nyhet i WebTrader: Handel i för- och eftermarknaden samt Stop Loss i USA!

Pareto Securities

Det har länge varit möjligt att handla i för- och eftermarknad samt lägga stop-loss i USA hos oss, men detta har bara varit tillgängligt i vår mest avancerade handelsplattform, Infront Active Trader. Nu öppnar vi för detta även i den populära Web Trader, och tillgängliggör därmed detta för en mycket större publik.

Handel i för- och eftermarknaden

De ordinarie öppettiderna för handel på de amerikanska börserna är 15:30 till 22:00 svensk tid. Elektronisk handel i USA-noterade aktier är dock relativt utbrett även utanför dessa tider, inte minst pga att många av de USA-listade bolagen är noterade även på andra marknadsplatser i Europa och/eller Asien (s.k. "dual listed"). Vi gör det nu möjligt att handla elektroniskt i USA både i för- och eftermarknaden.

Såhär gör du:

Nyhet i WebTrader: Handel i för- och eftermarknaden samt Stop Loss i USA!

Välj en amerikansk aktie (här t ex Tesla) och klicka på knappen Köp/Sälj. Klicka på "Show advanced" i orderfönstret och välj GTX från menyn "Validity". Detta betyder att ordern är giltig i förhandel-sessionen och i ordinarie handel. Alla sådana ordrar cancelleras efter slutmatch i USA 22:00, så om man vill handla även i efterhandeln måste man lägga en ny GTX-order. Den kommer då vara giltig fram till 22:55. Efterhandeln i USA pågår något längre än detta (till 02:00 svensk tid), men vi stänger 22:55. 

Viktiga tidpunkter:

  • 10:00 Förhandel startar
  • 15:30 Ordinarie öppettider - GTX-orders gäller fortsatt
  • 22:00 Börsstängning - Alla orders cancelleras
  • 22:00 Nya GTX-orders kan läggas
  • 22:55 Vi stänger handeln. Alla eftermarknad-orders cancelleras

OBS: Det er viktigt att känna till att det normalt är väsentligt mindre likviditet i för- och eftermarknaden och att mindre volym kommer påverka prisbilden och spreaden, den sistnämnda blir här normalt större än i den ordinarie handeln. 

Stop loss i USA

Stop-loss i USA fungerar på samma sätt som på de övriga marknaderna. Du lägger in en trigger-nivå. Om denna nivå uppnås i marknaden kommer ordern bli aktiv. Du kan lägga både limit- och marknadsorder. OBS! Stop-loss orders är endast giltig under ordinarie handel på de amerikanska börserna. Inte i för- eller efterhandeln.


Nyhet i WebTrader: Handel i för- och eftermarknaden samt Stop Loss i USA!

För att förtydliga: På en "Stop Market"-order måste du i fältet "Trigger price" fylla i det pris som utlöser att ordern skickas till marknaden. Om du t ex vill sälja om TSLA bryter 275 måste du lägga 274,95 som Trigger price. Vid första avslut i marknaden på eller lägre än detta kommer ordern aktiveras i marknaden och då som en "marknadsorder", dvs utan limit

Marknadsorders är lämpligt på mindre aktieposter eller om det är bra likviditet (och därmed liten spread mellan köp- och säljkurser). Det är också möjligt att lägga stop-loss som limitorders. Då väljer man "Stop Limit" från listan på avancerade ordertyper. Här måste du då fylla i både ett Trigger price (som avgör när ordern aktiveras i marknaden), och en limit på själva ordern. Var uppmärksam på att limitorders kan riskera att bli liggande utan att bli fullständigt utförda om priset i marknaden rör sig bort från din limit. Har du t ex tänkt sälja 1000 TSLA med limit 275,90 om den faller under 275,95 kan du riskera att inte få allt/något sålt. Priset kan (teoretiskt) hoppa förbi din limit mycket snabbt innan din order hinner komma fram till marknaden. Ha därför detta i åtanke och lägg in lite marginal på din limit.

Precis som för övriga ordertyper är standard även för stop-loss orders att de gäller under innevarande dag, men du kan självklart förlänga giltighetstiden under "Validity". Om du behöver hjälp med att lägga in orders är du alltid välkommen att höra av dig till vårt Online-team på 08-402 52 10. 


Web Trader är gratis för nya kunder i en månad (observera att realtidskurser i USA kostar extra). Om du handlar mer aktivt i marknaden kan dock vårt mest avancerade handelsverktyg Infront Active Trader vara ett alternativ. Ta kontakt med vårt online-team om du vill fråga oss om vilka handelsverktyg som passar dig bäst.


Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES