TF Bank - Väl positionerad i en revanschlysten sektor

Vi inleder bevakning på TF Bank, bankanalytiker Herman Wartoft går igenom caset tillsammans med aktiemäklare Pavas Mehra.

Dela med andra

TF Bank - Väl positionerad i en revanschlysten sektor

Pareto Securities

TF Bank är en svensk internetbaserad nischbank som bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet i Skandinavien, Finland, Baltikum, Polen, Tyskland och Österrike. Norge, Finland och Baltikum utgör i dagsläget 80% av låneportföljen. TF Bank erbjuder förhållandevis små lån och är den enda noterade nordiska nischbanken med en exponering mot den östeuropeiska marknaden. Jämfört med noterade konkurrenter så uppvisar TF Bank en hög avkastning på eget kapital (31%) och ett lågt K/I-tal (37), vilket signalerar en hög operationell effektivitet.

TF Bank har ett starkt tillväxtfokus och växer snabbt från en liten bas. Låneportföljen uppgår till 6.1 miljarder SEK, vilket motsvarar cirka en femtedel av storleken hos större konkurrenter. Under kommande år bedömer vi att TF Bank kommer att kunna fortsätta växa snabbt i framförallt Norge, där nya regleringar gynnar TF Banks fokus på mindre lån, och i Baltikum, där de små marknadsstorlekarna leder till förhållandevis låg konkurrens och höga marginaler. Vi förutspår en tillväxttakt på 31% i Norge och 55% i Baltikum under 2020.

Den nordiska nischbankssektorn handlas i dagsläget till en genomsnittlig rabatt på 17% gentemot storbankerna och vi ser positivt på avkastning kontra risk inom sektorn. Vi spår ett antal år av stark tillväxt framöver för TF Bank och förväntar oss en genomsnittlig vinsttillväxt på 24% under 2020 och 2021. Givet att vi förväntar oss att TF Bank kommer uppvisa betydligt högre vinsttillväxt jämfört med noterade konkurrenter så anser vi att en premievärdering mot sektorn är motiverad. Vi inleder bevakning av TF Bank med en köprekommendation och riktkurs på 140 kr, motsvarande en P/E multipel på 10.5x vårt vinstestimat för 2020.

Pareto Securities har aktiv analystäckning av TF Bank och en rad andra bolag, alla tillgängliga på vår kundweb. Se analys.

Please refer to important disclosures here.

Du kan samla alla dina fonder och aktier hos Pareto, på vanlig depå och/eller på ISK. Som aktiv kund får du full tillgång till alla våra analyser. Läs mer om våra tjänster här, eller klicka nedan för att ta del av vårt välkomsterbjudande.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES