Handel med onoterade aktier

Hos Pareto Securities kan du köpa och sälja onoterade aktier, vilket ger dig en unik möjlighet att investera i en tidig fas.

Dela med andra

Pareto Securities

Unik möjlighet för privatinvesterare

Investeringar utanför börsen är i regel svåråtkomliga för privata investerare men kan erbjuda en unik möjlighet att investera i företag som fortfarande är i sin tillväxtfas. Detta kan ge dig som är en tidig investerare möjlighet till högre avkastning om bolaget blir framgångsrikt. Som kund hos Pareto Securities har du möjligheten att handla aktier i en mängd onoterade bolag.

Vad är onoterade aktier?

Onoterade aktier handlas inte på en reglerad börs som exempelvis OMX eller NASDAQ. Det är oftast företag som inte uppfyller kraven för att kunna listas på en börs, eller som helst vill behålla en större grad av kontroll över bolaget. Börsnoterade bolag är under ett hårdare regulatoriskt tryck som exempelvis innebär, att leverera kvartalsvisa resultat samt säkerställa att kurspåverkande nyheter och annan finansiell information når ut till allmänheten. Detta kan tyckas vara självklart men ger samtidigt konkurrenter insikt i företagets strategi. Det krävs alltså mer av dig som investerare vid handel med onoterade aktier. Du bör själv granska och söka upp all finansiell information som finns tillgänglig för att kunna fatta ett förnuftigt beslut.

Hur handlar man onoterade aktier?

Eftersom onoterade aktier inte är listade på någon börs sker all handel manuellt. Det innebär att orderläggning i dessa sker därför via telefon eller mejl. Vi publicerar veckovisa indikativa köp- och säljpriser samt avslutshistorik för att göra det enklare för dig att följa prisutvecklingen. På grund av att handeln är manuell och kräver handpåläggning är courtaget högre än handel med noterade aktier. I prislistan hittar du courtaget vid handel av onoterade aktier. 

Så handlar du onoterade aktier

Populära onoterade aktier vi erbjuder handel i

Vi erbjuder handel i en mängd onoterade bolag. Till skillnad från börsnoterade bolag är det inte säkert att det sker avslut i onoterade aktier varje dag eller varje vecka. De populäraste bolagen vi bedriver handel i är:

Vänligen notera att handel i onoterade aktier kan innebära en högre risk både genom ett mindre informationsutbud samt likviditet. Tänk på att onoterade aktier ej kan förvaras på ISK, vanlig aktiedepå går dock naturligtvis bra.

För mer information avseende pris vid handel i onoterade aktier, vänligen se vår prislista.

Önskar du lägga order i något av de bolag vi handlar i kontaktar du oss på:
08 - 402 52 10 / trading.se@paretosec.com 

Att investera i onoterade bolag medför ökad risk jämfört med noterade bolag då både tillgång till information och likviditet i dessa värdepapper kan vara begränsad. Produkten riktar sig till investerare med god kunskap och erfarenhet från värdepappersmarknaden. För innehav i onoterade bolag gäller även särskilda regler för beskattning. För frågor gällande beskattning hänvisar vi till våra allmänna villkor och information.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES