Paretos Månadsportfölj | Oktober 2023

Paretos Securities månadsportfölj föll med 2,3 procent i september jämfört med Stockholmsbörsen (OMXSGI) som föll med 2,0 procent. Portföljbolagen som presterade bäst var Awardit (+5,3%), Eastnine (+3,2%) och Telia (+2,1%).

Dela med andra

Paretos Månadsportfölj | Oktober 2023

Pareto Securities

Please refer to important disclosures here.

IN: Calliditas, EvolutionNIBETele2Volvo

UT: Fabege, GIGSEKSecuritasTeliaW5

Halva månadsportföljen utbytt

Calliditas har utvecklat det första FDA- och EMA-godkända läkemedlet för IgAN, en njursjukdom med stort försäljningspotential. Efter en trög start förra året ökade försäljningen kraftigt under Q2 2023. Konkurrenten Travere Therapeutics misslyckades, vilket gav Calliditas en fördel. En annan konkurrent, Chinook Therapeutics, förväntas presentera resultat inom kort, men förväntas ha sämre effektivitet än Calliditas. Vi tror att Calliditas kommer att fortsätta dominera marknaden, även när nästa konkurrent, Vera Therapeutics, potentiellt når marknaden efter 2026. Sammantaget förväntar vi oss en uppåtgående trend för Calliditas aktiekurs tack vare ökad försäljning och lönsamhet.

Med aktien ned 18% de senaste tre månaderna har förväntningarna sjunkit avsevärt inför EVOs Q3-rapport, som ska offentliggöras den 26 oktober. Sektorsvagheten, delvis orsakad av vinstvarningar från Entain och 888, har dragit ned EVOs aktiekurs, vilket vi anser vara obefogat. Både Entain och 888 tillskrev svaga Q3-resultat till en svag sportboksmarginal (en nettopositiv effekt på kasinoaktivitet, om något) och brittisk reglering (endast cirka 5% av EVOs intäkter). Därför är kopplingen till EVO begränsad. Mjuka siffror som kommer från USA förklarar också delvis aktiekursens svaghet, eftersom de antyder att Q3 inte kommer att vara ett kvartal med stark sekventiell återhämtning i regionen. Dock är dess betydelse för huvudsiffrorna försumbar och inte tillräcklig för att rättfärdiga den senaste tidens aktiekursnedgång. Sammantaget ser risk/reward attraktivt ut inför resultatet efter att aktierna har sjunkit kraftigt på nyheter som borde ha en begränsad påverkan på bolaget.

NIBE ökade sin försäljning från 20 till 40 miljarder SEK mellan 2018 och 2022 och siktar på 80 miljarder SEK inom fem år (20% årlig tillväxt, varav 10% organiskt och 10% genom förvärv). Huvudtillväxtmotorn är den europeiska värmepumpmarknaden, där vatten/luft-värmepumpar förväntas öka från 1,5 miljoner enheter sålda 2022 till 5 miljoner enheter 2025, drivet av subventioner och höga energipriser. Men 2023 har sett fallande energipriser och mindre miljövänliga subventioner, vilket ökar osäkerheten. Aktiekursen har sjunkit med 40%, men vi tror att NIBE kommer att fortsätta växa i Europa (50% av försäljningen), USA (21% av försäljningen) och ha en stabil nordisk marknad (26% av försäljningen).

Tele2 har levererat tillväxt av intäkter från slutanvändartjänster på +3,7% under första halvåret. EBITDA var oförändrad jämfört med föregående år under första halvåret, då inflationen vägde upp de positiva effekterna från det avslutade omvandlingsprogrammet. Dock förbättrades det fria kassaflödet på grund av minskat rörelsekapital. Vi förväntar oss att förhållandena har förblivit stabila under tredje kvartalet och ser Tele2 som ett attraktivt defensivt alternativ för vår månadsportfölj.

Trots minskad orderingång för lastbilar under Q2'23 och svaga siffror från olika ekonomiska indikatorer förväntar vi oss att Volvos orderingång kommer att stabiliseras på historiskt goda nivåer. Företaget är fullbokat för 2023, och marknaden fortsätter att drivas av leverantörskapacitet, vilket är positivt för intjäningen. 

Kunder hos Pareto kan läsa analytikernas kommentarer till samtliga bolag i Månadsportföljen. Logga in och läs rapporten.

Detta ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. Please refer to important disclosures here.

Mer om Pareto Securities

Utöver månadsportföljen har vi även en bred analystäckning inom en rad olika sektorer. Läs mer om vår aktieanalys.

Vi erbjuder en ledande handelslösning online för aktier och du kan givetvis handla i samtliga bolag som ingår i vår månadsportfölj.

Som kund på Pareto får du dessutom tillgång till värdepapperskreditintradagskredit och blankning.

Ta kontakt med vårt online-team om du har några frågor, så hjälper vi dig att finna en handelslösning som passar dig. Du når oss på 08-402 52 10, eller genom att skicka e-post.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES