Paretos Månadsportfölj | September 2023

Paretos Securities månadsportfölj föll med 7,5 procent i augusti jämfört med Stockholmsbörsen (OMXSGI) som föll med 3,8 procent. Portföljbolagen som presterade bäst var QleanAir (+33,3%), Gaming Innovation Group (+6,5%) och Securitas (-0,33%).

Dela med andra

Paretos Månadsportfölj | September 2023

Pareto Securities

Please refer to important disclosures here.

IN: FabegeEastnineAwardit

UT: EmbracerHexatronicXbrane


Tre nya bolag i månadsportföljen

Awardits siffror för andra kvartalet var svaga med en EBITA som halverades y/y och en organisk tillväxten som föll kraftigt i maj och juni efter en stark start på kvartalet. Men med aktien nästan halverad på mindre än en månad, argumenterar vi för att den nuvarande värderingen återspeglar en långsam återhämtning, om en alls.

Eastnine, en svensk kommersiell fastighetsaktör verksam i Baltikum och Polen. Bolaget blev nyligen en renodlad fastighetsaktör genom att avyttra sitt innehav i den ryska modeåterförsäljaren Melon Fashion Group (MFG) för 144 miljoner euro. Med fastigheter som ger överlägsen avkastning jämfört med svenska jämlikar, finns endast A-lägen i portföljen och den färdigställda avyttring förväntar vi oss att investerarna återgår till de operativa utsikterna för Eastnine, vilket vi förväntar oss kommer att vara positivt för värdering.

Fabege är ett av Sveriges ledande börsnoterade fastighetsbolag med fokus på att äga och utveckla kontorsfastigheter i Stockholm. Bolaget har sänkt sina vakanser två kvartal i rad vilket visar på efterfrågan på sina lokaler samt en välskött fastighetsportfölj. Fabege tecknade nyligen ett LOI avseende uthyrning av all yta (66 000 kvm) i sin fastighet Nöten 4 belägen i Solna Strand med det svenska flyg- och försvarsföretaget Saab. Vi ser Fabeges begränsade detaljhandelsexponering som positivt och hävdar att Fabege erbjuder attraktiva tillgångar till stor rabatt.

Kunder hos Pareto kan läsa analytikernas kommentarer till samtliga bolag i Månadsportföljen. Logga in och läs rapporten.

Detta ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. Please refer to important disclosures here.

Mer om Pareto Securities

Utöver månadsportföljen har vi även en bred analystäckning inom en rad olika sektorer. Läs mer om vår aktieanalys.

Vi erbjuder en ledande handelslösning online för aktier och du kan givetvis handla i samtliga bolag som ingår i vår månadsportfölj.

Som kund på Pareto får du dessutom tillgång till värdepapperskreditintradagskredit och blankning.

Ta kontakt med vårt online-team om du har några frågor, så hjälper vi dig att finna en handelslösning som passar dig. Du når oss på 08-402 52 10, eller genom att skicka e-post.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES