Paretos Månadsportfölj | Maj 2023

Paretos Securities månadsportfölj steg med 2,1 procent i april jämfört med Stockholmsbörsen (OMXSGI) som steg 2,9 procent. Portföljbolagen som presterade bäst var Sedana Medical (+20,5%), Xbrane Biopharma (+8,5%) och Camurus (+6,3%).

Dela med andra

Omslagsbild för Pareto Securities månadsportfölj

Pareto Securities

Yes

Please refer to important disclosures here.

IN: Catena, GIG, Swedencare, Vicore Pharma

UT: ABB, SOBI, IPC, Xbrane Biopharma

Kunder hos Pareto kan läsa analytikernas kommentarer till samtliga bolag i Månadsportföljen. Logga in och läs rapporten. Om du inte är kund hittar du mer information här.

Detta ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Vi tar återigen in fyra nya bolag i Månadsportföljen

Vi anser att det nuvarande momentumet i GIG inte speglas i aktien. Bolaget släpper sin rapport för det första kvartalet på torsdag, och förväntar oss 46 % omsättningstillväxt på årsbasis och en ökning av EBITDA-marginalen på 9 procentenheter på årsbasis. Därefter förväntar vi oss att AskGamblers närmar sig tillväxt från år till år, att News UK-affären rullar ut i större skala, och att marginalerna fortsätter uppåt, vilket borde hjälpa till att stödja en stark aktiekursutveckling.

Swedencare återhämtade sig äntligen till tvåsiffrig organisk tillväxt under första kvartalet. Med stöd från årets prisjusteringar på 2-3% för de flesta av företagen samt avtagande motvind från lagertrimning så förutspår vi att den organiska försäljningstillväxten under Q2 kommer att öka till 12 % och 14 % för helåret 2023. Ändå var aktiekursrörelsen på 17 % på rapportdagen mer ett tecken på lättnad snarare än en perfekt rapport. Nu tror vi att fokus flyttas från bolagets förmåga att nå tvåsiffrig organisk tillväxt till dess marginaler.

Vi förväntar oss den största katalysatorn hittills för Vicore Pharma den 21 maj. Företaget tillkännagav att de ska presentera en klinisk uppdatering av sin studie av idiopatisk lungfibros (IPF). Resultaten kommer att innehålla en avancerad datauppsättning, inklusive en grundlig analys av patientpopulationen. Dessutom, att företaget väljer ATS-kongressen för presentationen är ett tecken på förtroende för företagets data och enligt vår uppfattning ökar därför chansen att utfallet är positivt.

Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt hög och för att möta efterfrågan tog Catena in 1,6 miljarder kronor i november. Med kapitalet kommer Catena att kunna hålla investeringsvolymen hög och samtidigt hävstången låg, vilket ger dem en unik position på den fastighetsmarknaden. Vi ser flera anledningar till att äga aktien: I) Den låga belåningen gör Catena till en av få aktörer med möjlighet att agera offensivt, II) Ledningen fokuserar på långsiktig tillväxt och håller sina löften till investerare, III) Marknadsledare i det hetaste fastighetssegmentet just nu, utan tecken på avtagande efterfrågan.

ABB, SOBI, IPC och Xbrane lämnar portföljen

Företaget levererade på de förväntade katalysatorerna: europeisk marknadslansering av Ximluci/Xlucane och återinlämnad FDA-ansökan. Dessutom överraskade företaget med att rapportera ett leveransavtal med NHS, som vi uppskattar kommer att inbringa cirka 160 miljoner kronor (netto) till företaget under de kommande 12 månaderna. Vi förväntar oss att aktien kommer att fortsätta öka under de kommande veckorna och månaderna men för maj ser vi ingen specifik katalysator, vilket är anledning till att vi byter ut den mot Vicore för maj.

Medan Q1-rapporten avsevärt överträffade våra och marknadens förväntningar på både försäljning och marginaler, var kursreaktionen dämpad och fokus låg på risken för betydligt lägre försäljning av Doptelet i Kina. Vi tror att reaktionen är överdriven och fortsätter att ha Sobi som ett av våra top picks. Samtidigt ser vi få triggers i maj och tar därför bort Sobi från månadsportföljen.

ABB är ett av våra top picks inom industrisegmentet men efter mycket starka Q1-rapporter från ABB och andra industribolag är vi rädda för att överraskningspotentialen är begränsad under kommande kvartal. För den långsiktiga investeraren fortsätter vi att se ABB som ett av våra top picks, särskilt jämfört med andra företag inom sektorn såsom Atlas Copco, Alfa Laval och Epiroc.

Mer om Pareto Securities

Utöver månadsportföljen har vi även en bred analystäckning inom en rad olika sektorer. Läs mer om vår aktieanalys.

Vi erbjuder en ledande handelslösning online för aktier och du kan givetvis handla i samtliga bolag som ingår i vår månadsportfölj.

Som kund på Pareto får du dessutom tillgång till värdepapperskreditintradagskredit och blankning.

Ta kontakt med vårt online-team om du har några frågor, så hjälper vi dig att finna en handelslösning som passar dig. Du når oss på 08-402 52 10, eller genom att skicka e-post.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES