Paretos Månadsportfölj | Juli 2023

Paretos Securities månadsportfölj steg med 2,1 procent i juni jämfört med Stockholmsbörsen (OMXSGI) som också steg med 2,1 procent. Portföljbolagen som presterade bäst var Filo Corp (+25,2%), Hexatronic (+19,2%), och QleanAir (+5,9%).

Dela med andra

Paretos Månadsportfölj | Juli 2023

Pareto Securities

Please refer to important disclosures here.

IN: BetssonTeliaXbrane

UT: VicoreGIGSEKStorytel

Kunder hos Pareto kan läsa analytikernas kommentarer till samtliga bolag i Månadsportföljen. Logga in och läs rapporten.


In med Bettson, Telia och Xbrane i Månadsportföljen

Betsson har haft flera starka kvartal i rad med både tillväxt och marginaler över förväntan, och vi tror att Q2 rapporten, som kommer ut den 20 juli, inte kommer att vara annorlunda. Det nyligen genomförda förvärvet av betFIRST kommer att göra Betsson till en av de största sportbettingoperatörerna i Belgien, och partnerskapet med Groupe Partoche kommer att befästa den positionen. Betsson är fortfarande ett av de lägst värderade bolagen i sektorn, vilket vi finner obefogat med tanke på dess nuvarande momentum och solida framtidsutsikter.

Vi förväntar oss att den senaste tidens underprestation i Telia jämfört med nordiska konkurrenter och den bredare europeiska telekomsektorn kommer att vända under den andra hälften av året. Telia hade ett svagt fritt kassaflöde under första kvartalet vilket har påverkat aktien negativt. Dock, svagheten orsakades främst av rörelsekapitalposter av engångskaraktär (leverantörsfinansiering). Vi förväntar oss att kassaflödet kommer att förbättras Q2 och stärka ytterligare under H2’23. Kärnan som är telekomverksamheten utvecklas väl. Den enda underpresterande enheten är TV & Media. Vidare förväntar vi oss att avyttringen av Telia Danmark godkänns i juli eller augusti, med intäkter utbetalda under Q4’23, eller i början av nästa år.

Xbrane lanserade precis sin första produkt i mars. Bolaget slog våra estimat för första kvartalet (med endast försäljning i mars) avsevärt (SEK 62 miljoner rapporterade mot förväntade 12 miljoner kronor). Varför går Xbranes första produktlansering så snabbt? Bolaget tar fram "kopior" av läkemedel till marknaden, vilket är möjligt när originalläkemedlets patent har löpt ut (mer specifikt: biosimilarer till biologiska läkemedel – som är dyrare läkemedel än klassiska så kallade ”small molecules and their generics”). Bolaget är finansierat till positivt kassaflöde och vi förväntar oss starka försäljningssiffror för andra kvartalet och efterföljande kvartal. Trots den starka försäljningsutveckling har bolagets aktiekurs inte reagerat alls och värderingsmultiplarna är just nu flera gånger lägre än jämförbara bolag.

 

För mer detaljer om den nuvarande månadsportföljen, läs mer här.

Detta ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. Please refer to important disclosures here.

 

Mer om Pareto Securities

Utöver månadsportföljen har vi även en bred analystäckning inom en rad olika sektorer. Läs mer om vår aktieanalys.

Vi erbjuder en ledande handelslösning online för aktier och du kan givetvis handla i samtliga bolag som ingår i vår månadsportfölj.

Som kund på Pareto får du dessutom tillgång till värdepapperskreditintradagskredit och blankning.

Ta kontakt med vårt online-team om du har några frågor, så hjälper vi dig att finna en handelslösning som passar dig. Du når oss på 08-402 52 10, eller genom att skicka e-post.

Dela med andra

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Upplev fördelarna med trading hos ett ledande mäklarhus

Registrering med BankID på 3 minuter.

3 SENASTE FRÅN PARETO SECURITIES