Gå til innholdet

Utveckling - Paretoportföljen

Månadsportföljen var upp 7% i februari, medan OMXSPI jämförelseindex var upp 2,9%.

Paretos månadsportfölj var upp hela 7% i februari, medan OMX Stockholm All-Share index var upp 2,9%. Aktierna i portföljen som presterade bäst var RaySearch Laboratories (+26%), Victoria Park (+12%), Swedish Orphan Biovitrum (+10%) och Stillfront Group (+9%). Starka Q4-siffror var den främsta drivkraften.

RaySearch steg kraftigt på en omvänd vinstvarning samt en stark rapport för det fjärde kvartalet. Victoria Parks kvartalsrapport backade upp vår syn på tillväxtpotentialen i dess portfölj. Även SOBI kom in starkt, men steg även på svaga siffror som släpptes av en konkurrent. Stillfront levererade en stabil rapport och byggde upp höga förväntningar på kommande spel-lanseringar.

Stora Enso och Securitas underpresterade under perioden med en negativ avkastning, i båda fallen drivet av intjäningen under det fjärde kvartalet som kom in sämre än förväntat.


I mars-portföljen gör vi en del ändringar; vi behåller Stora Enso, Victoria Park och Stillfront, medan vi lägger till Alfa Laval, Nobina, Elekta, Moberg Pharma, Tethys Oil, Serneke och Vostok Emerging Finance.

 

Nedan är aktierna som just nu ingår i portföljen samt deras respektive viktning:

Aktie Fördelning
Alfa Laval 10%
Stora Enso 10%
Nobina 10%
Elekta 10%
Moberg Pharma 10%
Tethys Oil 10%
Victoria Park 10%
Serneke 10%
Stillfront 10%
Vostok Emerging Finance 10%
Sum 100%

 

Här kan du även se den historiska utvecklingen för månadsportföljen och respektive underliggande aktie.
 

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.