Gå til innholdet

Isofol- Teckna aktier hos Pareto

Pareto Securities erbjuder möjligheten till anmälan av stamaktier i Isofol inför börsintroduktion på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Om Isofol (till erbjudandet)

Isofol är ett läkemedelsbolag med läkemedelskandidaten Modufolin® i klinisk fas, med endast den

 registreringsgrundande studien kvar. Modufolin® är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cellgiftsbehandling.

Isofol avser nå ett marknadsgodkännande baserat på dokumenterade fördelar med Modufolin® jämfört med dagens standardbehandling av i första hand spridd kolorektalcancer. Målet är därav att ersätta Leukovorin och Levoleukovorin, vilka idag utgör en del av standardbehandlingen och ges i samband med cellgiftsbehandling.

Den primära marknaden för Modufolin® är inom behandling av sk. spridd kolorektalcancer och beräknas överstiga 6 miljarder USD, baserat på bolagets prisantaganden. Isofol äger genom ett exklusivavtal med Merck & Cie världsrättigheterna till användningen av Modufolin® vid cancerbehandling.

Modufolin®

Modufolin är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid behandling av kolorektalcanser, en av världens valigaste cancerformer. Modufolin innehåller den aktiva metaboliten hos alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol-aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt styrda förmåga att omvandla folater.

Kolorektalcancer

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen, som påverkar både män och kvinnor, och är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. Globalt beräknas ca 1,35 miljoner personer årligen drabbas av denna form av cancer. I USA, Västeuropa och Japan, där cirka 550 000 patienter drabbas av Kolorektalcancer, får cirka 365 000 patienter årligen behandling med 5-FU och folaten leukovorin eller levoleukovorin, som Isofol har som ambition att ersätta med Modufolin®. 

Om Marknaden

Den primära marknaden för Modufolin® är inom palliativ behandling av mCRC och omfattar cirka 248 000 patientbehandlingar med leukovorin årligen i USA, EU och Japan. Av dessa utförs 128 000 patientbehandlingar i första behandlingslinjen och 120 000 patientbehandlingar i andra till fjärde behandlingslinjerna. Modufolin® förväntas, givet en framgångsrik pivotal studie (ISO-CC-007), erhålla marknadsgodkännande för mCRC. En breddning av användningen kan komma att ske därefter till bland annat: adjuvant behandling av kolorektalcancer, resucue therapy vid högdosbehandling med metotrexat (HDMTX) av osteosarkom, eller tillägg till cellgiftsbehandling av cancer i bukspottkörtel och magsäck. Detta skulle medföra att den potentiella patientpopulationen ökar med 207 000 patientbehandlingar årligen i USA, EU5 och Japan. En breddning av användningen kommer att kräva kontakter med registreringsmyndigheter och eventuellt ytterligare kliniska prövningar. Isofol har i dagsläget inte gjort någon uppskattning avseende omfattningen av sådana studier.

Framåtblick

I januari 2017 godkände Food and Drug Administration (FDA) i USA Isofols Investigational New Drug-ansökan (IND) och gav därmed Isofol tillåtelse att inleda kliniska studier på patienter i USA. Under den senare delen av 2017 planerar Isofol sedan att påbörja en registreringsstudie (pivotal studie) med Modufolin® jämfört med leukovorin hos patienter med metastaserad (spridd) kolorektalcancer.
Målsättningen är att resultaten skall ligga till grund för marknadsregistrering av Modufolin®.

Bakgrund till erbjudandet

Den huvudsakliga anledningen till Erbjudandet är att finansiera registreringsstudien för Isofols läkemedelskandidat Modufolin®. Den totala kostnaden för de planerade studierna, inklusive samtliga driftskostnader för bolagets dagliga verksamhet och andra kompletterande aktiviteter, under perioden 2017 till 2021 beräknas uppgå till cirka 410 miljoner SEK, vilket motsvarar Bolagets rörelsekapitalbehov för perioden.

 

För att teckna erbjudandet klicka här

 

 

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.