Gå til innholdet

Energifond

Med oljepris over 80 genererer oljeselskapene enorm kontantstrøm, og et syklisk oppsving for Oljeservice øynes i horisonten. Hvordan ta posisjoner?

Vi opplever økende investor-interesse for Olje & Energi. Besøkstallet på Paretos 25. årlige Oil & Offshore konferanse i Holmenkollen denne høst satte rekord, og stemningen blant selskapene som presentere var i økende grad optimistisk i forhold til de seneste par årene. Hør denne podcast for en oppsummering av konferansen. Hvordan kan man som investor best dra nytte av det scenariet vi ser for oss vil utspille seg i årene som kommer? Hvilke konkrete posisjoner kan man ta?

De som handler enkeltaksjer kan støtte seg på fundamental analyse fra Paretos analytikerkorps, samt tekniske handelsverktøy som kan gi støtte til timing. Ønsker man indeks-eksponering mot sektoren kan Energi-ETF'er i Europa eller Energi-ETF'er i USA være gode valg. Mange foretrekker dog å gjøre slike investeringer gjennom tradisjonelle aksjefond, og det fins heldigvis et par gode kandidater tilgjengelig i Norge. Her er de:

Fondsfinans Global Energi

Fondsfinans beskriver selv fondet på denne måte:

"Fondet investerer i selskaper innen energisektoren globalt. Dette omfatter alle energikilder som for eksempel olje, gass samt alle former for fornybar energi. Fondet kan investere i hele verdikjeden, herunder leverandører av varer og tjenester til energiproduksjon, inklusiv transport av energi. Fondet er aktivt forvaltet og følger ingen indeks. Minimum 80 % av fondets midler skal være plassert i aksjer. Investeringer i fremmed valuta blir ikke valutasikret. Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning."

I handelsplattformen Infront Active Trader får vi opp denne informasjon:

Fondsfinans Global Energi - Innhold og rating pr. 28.09.2018 - Kilde Infront
Fondsfinans Global Energi - Innhold pr. 28.09.2018 - Kilde Infront

Fra dette ser vi at fondet i tråd med sitt mandat har en blanding av norske og utenlandske aksjer, og en blanding av Olje E&P og Oljeservice i porteføljen. Største post er 5% av fondet, og topp 10 utgjør samlet 39% av fondet. Porteføljens samlede P/E på estimert inntjening neste 12 mnd er 15,8 (ikke langt fra snittet på Oslo Børs nå), og aksjene handles kun 1,13 ganger bokførte verdier. Fondet er forholdsvis lite med kun 191 millioner til forvaltning. Dette kan gi fordeler i forhold til fleksibiliet.

Fondet byttet forvalter og endret strategi i 2014, så 5-års tallene under "Stats" i tabellen er ikke så relevante. På 1 og 3 års tallene ser vi at fondet har noe større svingninger (Std.dev.) enn referanseindeksen, noe som også sees ved en beta på litt over 1. Fondet er aktivt forvaltet og har levert meravkastning utover indeksen. Dette er bra, og sees også i statistikken som en Alpha på over 0. Fondet tar 1% i årlig forvaltningskostnat, pluss 10% av avkastning over 10%, beregnet kvartalsvis, noe som er i lave enden blant aktivt forvaltede fond. Du kan kjøpe Fondsfinans Global Energi i vårt fondssenter på kundewebben.

Odin Energi C

Forvalter selv beskriver fondet på denne måten: 

"Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper som hovedsakelig er beskjeftiget i virksomhet innenfor energiområdet olje og gass. Fondets midler kan investeres i selskaper innen energisektoren over hele verden. Dette inkluderer selskaper innen olje- og gassutvinning, alternativ energi, videreforedling, transport, distribusjon og leverandører til slike selskaper."

Statistikken ser slik ut: 

Odin Energi C - Kvantitative data pr. 28.09.2018 - Kilde Infront
Odin Energi C - Kvantitative data pr. 28.09.2018 - Kilde Infront

Dette er også et aktivt forvaltet fond, og vi ser her en helt annen porteføljesammensetning enn i fondet fra Fondsfinans. Odin's portefølje er for tiden mye mer vektet i de store oppstrøms oljeselskapene, der kjente navn som BP, Shell, Total, Exxon (Esso), og ConocoPhillips dominerer topp-10 listen. Største post er BP som utgjør 7% av fondet, og samlet utgjør topp 10 hele 45% av fondets portefølje. Listen består av i hovedsak utenlandske aksjer, med TGS som eneste norske på topp 10. Fondet har en samlet verdi på nesten 1,3 milliarder og er således nesten 7 ganger større enn det overnevnte sektorfondet fra Fondsfinans. Det er dog fortsatt et relativt lite fond, og det er ingen grunn til å tro at størrelse på postene er et problem for fondets fleksibilitet.

Fondet oppgir selv en referanseindeks som er en blanding av MSCI World Energy Index (60%), og diverse andre industri- og energiindekser. Det er således ikke så lett å få noen oversikt over hvordan fondets resultater i forhold til denne. Fondet har heller intet uttalt mål om å slå sin referanseindeks, men sikter mot "langsiktig kapitalvekst". Odin er kjent som en forvalter med et langsiktig og verdibasert tilnærming til markedet. Man skulle tro dette ville gi utslag i en portefølje med lavere risiko enn gjennomsnittet i sektoren de opererer i. Tallene i tabellen gir også et inntrykk av dette, da fondets standardavvik (svingninger) siste 1 og 3 år er merkbart lavere enn indeksens. Fondets portefølje har en P/E på 14,06 (lavere enn Fondsfinans Global Energi), men en høyere pris bok på 1,85. Årlig forvaltningskostnad er 2%. Du kan kjøpe fondet i vårt fondssenter på kundewebben.

Sammenligning norske energifond

Fondsfinans Global Energi og Odin Energi mot World Energy ETF'en XDW0
Fondsfinans Global Energi og Odin Energi mot World Energy ETF'en XDW0

Grafen over viser kursutviklingen på Fondsfinans Global Energi (grønt) og Odin Energi (blått) mot en global energi-ETF som er notert i Tyskland, XDWO fullnavn db-X MSCI World Energy ETF som ble omtalt i vår artikkel om Europeiske Energi-ETF'er. Alle i NOK. Fondsfinans Global Energi har levert meravkastning (etter kostnader) i forhold til indeks. ETF'en følger slavisk indeksen, og har lavest forvaltningskostnader. Odin Energi har levert god langsiktig kapitalvekst, og med lavere svingninger enn indeksen. Hva som er "best" må bli opp til den enkelte investor, da noen vil foretrekke det ene og andre det andre.

Fondene kan handles i Paretos Fondssenter, sammen med mer enn 300 fond av alle typer. Du finner energifondene i kategoriene "Sektor" og "Global Aktiv", samt på listen for alle fond, og ved direkte søk.

PS: Denne artikkel er ment å orientere om et antatt interessant tema, og er ikke en konkret kjøp- eller salgsanbefaling på noen av de nevnte instrumentene. Børsnoterte verdipapirer utenfor Norden er kun tilgjengelige i våre mer avanserte handelsverktøy, og komplett informasjon om disse er tilgjengelig på leverandørenes hjemmesider (tips: Google navnet på fondet, og du får opp disse). Du finner Paretos fundamentale anbefalinger på vår kundeweb. Se mer om hvilke analyser du får tilgang til som kunde hos Pareto her

Takker for lån av flott toppbilde fra: TRY, Equinor


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

 

Relaterade artiklar:

Private Banking

Aktuellt
16-04-2018 av Karl O. Strøm

Paretopodden ep.26 Olje & Offshore Konferansen 2018

Pareto-TV
14-09-2018 av Karl O. Strøm intervjuer Tom Erk Kristiansen og Christopher Mo Dege

EQNR: Sterk kontantstrøm og produksjonsvekst

Pareto-TV
20-08-2018 av Karl O. Strøm intervjuer Tom Erk Kristiansen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.